TC


STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ VATANDAŞ ANKETİ


Saygıdeğerer halkımız, Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planını hazırlama çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Sizlerin belediyemiz ve hizmetleri hakkındaki kanaatleri de, bizler için çok önemlidir. Katılımcı bir yöntemle hazırlayacağımız stratejik plana yapacağınız katkılar, kentimizin ve belediye hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yardımcı olacaktır.Vereceğiniz bilgiler ve cevaplar stratejik plan çalışması haricinde herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır. Belediyemizin 2025-2029 Stratejik planına katkınızdan dolayı teşekkür ederiz.


Bilgilendirme

1) Anket doldurum süresi 30 dakikadır
2) Zorunlu sorular cevaplanmadığında soru kutucuğu sağında(sonunda) kırmızı ünlem işareti oluşur ve kayıt yapılmaz


Anket Kapanmıştır. İlginize teşekkür ederiz